شهر باغستان براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۰۱/۰۶/۸۳ از تجمیع روستاهای خادم‌آباد قدس، ده مویز، صادقیه، نصیرآباد، شهرک مطهری و … و تبدیل آنها به یک نقطه شهری به وجود آمده است.

روستای سعیدآباد نیز بنا به پیشنهاد جلسه گروه کارشناسی مورخ ۱۹/۰۷/۸۴ و تصویب کارگروه شهرسازی و معماری استان در مورخ ۱۱/۰۸/۸۴ و همچنین تأیید نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مورخ ۰۵/۱۰/۸۴ به عنوان محدوده منفصل شهر باغستان تعریف شده است.

طی مراحل قانونی در سال ۱۳۸۸ الحاق روستای باباسلمان به مجموعه شهر باغستان انجام گرفت.

هم اینک شهر باغستان از محله های خادم آباد،دهمویز،صادقیه ، شهرک مطهری ، سعیدآباد ،مهدیه ، باباسلمان ، نصیرآباد،دهشاد بالا، دهشادپایین،ورامینک،بهار و بادامک تشکیل شده است.

نظر شما!!