به گزارش خبر باغستان

صدای شهروندان باغستان

🔸سگ های ولگرد در دهمویز
🔹مشکل مکانیکی های خ امام خمینی نصیرآباد
🔸وانتی های میوه فروش بلندگوبدست در شهر
🔹بازهم برخورد نامناسب کارمندبانک ملی

انتهای پیام/خبرباغستان
http://khabarbaghestan.ir

نظر شما!!