حماسه تماشایی مردم باغستان در ۲۲ بهمن ۹۶

تصویر خبر

گزارش تصویری حماسه تماشایی مردم باغستان در ۲۲ بهمن ۹۶

مردم مومن و ولایتمدار شهر باغستان همراه و همگام با همه مردم ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۶ حماسه تماشایی را رقم زدند.

نظر شما!!