رضوان حکیم‌زاده ظهر امروز در جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی و تربیتی معلمان آموزش دینی و قرآن که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: اعتقاد ما در معاونت ابتدایی این است که کتاب درس زندگی ما قرآن است، بنابراین اگر برای تربیت تلاش می‌کنیم، باید اصول و مبانی کار خود را از متن قرآن استخراج کنیم.

وی افزود: در رابطه با تربیت قرآنی دو نوع تربیت داریم، از جمله تربیت شکلی و محتوایی است که تربیت شکلی یعنی اینکه ما در معرض برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی قرار بگیریم که برگزاری مسابقات قرآن، روخوانی، مفاهیم و تفسیر قرآن از مصادیق آن است و تربیت محتوایی به رنگ خدا شدن برمی‌گردد، یعنی عمل و کارهای انجام شده به عنوان معلم باید مطابق با اصولی باشد که خداوند در قرآن معین کرده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مبنای اصلی تربیت بر اساس قرآن راهگشای همه است و اگر تدبر کنیم، می‌توانیم نکات زیادی را به‌دست آوریم.

حکیم‌زاده با بیان اینکه چهار نکته محوری در تربیت قرآنی وجود دارد، توضیح داد: مواردی همچون ماهیت انسان به عنوان مربی در قرآن چگونه تصویر شده است؟ماهیت رفتار مربی اصلی جهان چگونه تبیین شده است؟، اصول تعاملی که تصویب شده از طرف پیامبر که باید در بحث هدایت به کار گرفته شود چیست؟و مبنای متربیان در محیط یادگیری چگونه باشد؟، این چهار نکته را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه انسان سرمایه است، تصریح کرد: معلم همراه با کتاب است که راه را روشن می‌کند، بسیار مهم است که چه کسی این کتاب را در دست دارد، بنابراین منبع یکی بوده، اما راه‌ها متفاوت است و رفتار مربی بر اساس آموزه‌های قرآن باید نرم‌خو و عدم خود برتربینی، اصالت تشویق، اصالت کار جمعی و مشارکت و توفیق‌خواهی همگانی باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، اشاره‌ای به آزمون‌های انتخاب استعدادهای درخشان داشت و تأکید کرد: آزمون‌های سخت و جدا کردن یک عده از دانش‌آموزان از بقیه همراه با صرف هزینه و امکانات برای این رقابت بوده و این رقابت و تنش‌ها بر خلاف روح تربیت قرآنی در مدارس است.

حکیم‌زاده در پایان تبیین کرد: امسال پیک نوروزی حذف و جایگزین آن داستان‌نویسی، داستان‌گویی و داستان‌خوانی است و تلاش ما این است که دانش‌آموزان داستان بخوانند، چراکه داستان قالبی است که خداوند برای انتقال بهترین پیام‌های تربیتی خود در قرآن استفاده کرده، البته قرار نیست، نفرات برتر داشته باشیم، فقط هدف این است که همه مشارکت کنند.

نظر شما!!