به گزارش خبر باغستان

#فرهنگ_سازی (۱)

✅ از همین امروز همه با هم واژه (پاکبان) را برای نامیدن این زحمت کشان بی ریا و خدمتگزار جامعه بکار ببریم.
آشغالی یا رفتگر… مناسب نیستند ⁉️

انتهای پیام/خبرباغستان
http://khabarbaghestan.ir

نظر شما!!