به گزارش خبر باغستان :

✅رسیدگی شد

🔸پس ازانتشار عدم روشنایی،خاموشی لامپ تیرهای برق در خیابان های مدرس و بهار نصیرآباد در #خبرباغستان

تمام لامپ های تیرهای برق تعویض شد.

انتهای پیام/خبرباغستان

نظر شما!!