به گزارش خبر باغستان ؛

💠 بازدید مهندس محمودی از مجموعه صنعتی بازسازی موتورهای قطار و کشتی در شهر باغستان

انتهای پیام/خبرباغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!