به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

🔸 اهدایی سبد کالا به نیازمندان توسط هیئت مکتب الزینب (س) نصیرآباد باغستان

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!