انجمن نو ساخت نگاران در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ مراحل قانونی برای ثبت و تاسیس انجمن در سامانه ی وزارت کشور و فرمانداری شهرستان شهریار شروع کرد و درنهایت در ۹۵/۱۱ موفق به کسب مجوز رسمی شده و این سازمان متشکل از ۹ نفر هیت موسس میباشد .

✅ دارای هیت مدیره ۵ نفره متشکل از رئیس هیت مدیره ، نائب رئیس هیت مدیره ، خزانه دار و ۲ نفر عضو عادی هیت مدیره و یک نفر بصورت علی البدل میباشد .

✅ ۲ بازرس که یک نفر به صورت اصلی و نفر دیگر به صورت علی البدل .

✅ مدیر عامل انجمن که راس امور قرار دارد و تمامی نامه ها ( اداری ، غیر اداری ) با امضای مدیر عامل و مهر انجمن معتبر میباشد . لازم به ذکر است تمامی سمت ها محدود بوده که در صورت عدم استعفا یا عزل حداکثر مدت ۲ سال میباشد .

انجمن نوساخت نگاران

اولین انجمن عمران و آبادانی

با مجوز رسمی از وزارت کشور

نظر شما!!