به گزارش خبرباغستان ، جواد پیربداغی با اعلام این مطلب افزود: در این طرح دانش آموزان با روش های تولید نهال از طریق بذر در قالب کارگاه های آموزشی آشنا خواهند شد.
وی تصریح کرد: به منظور آشنائی هرچه بیشتر دانش آموزان با کاشت نهال و اهمیت منابع طبیعی، کارشناسان منابع طبیعی در مدارس حضور یافته و آموزش های لازم را در این خصوص در اختیار دانش آموزان قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه در این هفته حدود ۴ هزار اصله نهال در بین مردم توزیع خواهد شد، به دیگر برنامه های این هفته اشاره کرد و اظهار داشت: مراسم نهالکاری در پادگان آموزشی شهید سرلشگر ابوالفضل شبان، نهالکاری با مشارکت دانشگاه پیام نور و مراسم کاشت نهال با همکاری و مشارکت شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد از دیگر برنامه های بزرگداشت این هفته می باشد.

نظر شما!!