نمازجمعه باغستان-حاج اقا بی طرف- گزارش تصویری از نماز جمعه شهر باغستان ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

نمازجمعه باغستان-حاج اقا بی طرف- گزارش تصویری از نماز جمعه شهر باغستان ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

نظر شما!!