خبر باغستان :پیگیری و مصاحبه خبر باغستان با دکتر رنجبر شهردار باغستان درمورد آبگرفتگی جاده تهران – شهریار ، جنب شرکت ایران یاسا سعیدآباد
برای پخش گفتگو و مصاحبه بروی دکمه play بروی تصویر ذیل کلیک نمایید .
مصاحبه کننده  : سامان محمدی
مصاحبه شونده :  : دکتر حسن رنجبر
تاریخ انتشار : 1399/01/20

نظر شما!!