به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری باغستان :پیرو انتشار خبر قطع اشجار ،تفکیک و تغییر کاربری اراضی مشجر و باغات در انتهای خیابانهای لاله نهم و دهم شرقی معروف به زمین های آیت اللهی در سایت شهرداری و فضای مجازی و بازتاب گسترده این اخبار و تقاضای شهروندان محترم مبنی بر محکوم نمودن این عمل ناپسند وبرخورد قاطع و قانونی با متخلفین، به اطلاع می رساند؛ نماینده قانونی ورثه نامبرده با مراجعه به شهرداری باغستان وارائه اسناد و مدارک مثبته اعلام نموده اند که در سنوات گذشته قسمتی از باغ مذکور را که تخریب و نابودی اشجار در آن واقع شده است را با همان وضعیت موجود -بعنوان باغ- به اشخاص غیر فروخته و ضمن عدم اطلاع از موضوع ، هیچگونه نقشی در تخریب و ازبین بردن درختان آن نداشته اند و افعال مجرمانه صورت پذیرفته را نیز به شدت محکوم می نمایند.

 

نظر شما!!