دیدار دکتر رنجبر و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با خانواده معزز شهید علی عزیزان مطلق

دیدار دکتر رنجبر و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با خانواده معزز شهید علی عزیزان مطلق

نظر شما!!