دیدار دکتر رنجبر و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با جانباز سرافراز علی صفرنژاد

دیدار دکتر رنجبر و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با جانباز سرافراز علی صفرنژاد

نظر شما!!