جلسه با روحانیون معزز شهر باغستان با حضور امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغستان

جلسه با روحانیون معزز شهر باغستان با حضور امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغستان

نظر شما!!