ظاهراً رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد برای انحراف افکار عمومی از سوء مدیریت بحران کرونا، وزیر بهداشت دولت خود را مقصر جلوه دهد.

دیدگاه ها بسته شده اند.