آغاز عملیات آسفالت ریزی محور تهران شهریار-حد فاصل سعید آباد به سه راهی شهریار

آغاز عملیات آسفالت ریزی محور تهران شهریار-حد فاصل سعید آباد به سه راهی شهریار

نظر شما!!